slub slub

Ślub kościelny, cywilny, a może humanistyczny? Różnice, formalności i dokumenty

Decyzja o wyborze typu ceremonii ślubnej to jedno z pierwszych i najważniejszych zadań dla par planujących zawarcie małżeństwa. Każdy z rodzajów ślubu – kościelny, cywilny, czy humanistyczny – ma swoje unikalne cechy, wymagania formalne i dokumenty, które są potrzebne do jego realizacji. Oto podstawowe informacje o różnicach między tymi trzema formami ceremonii ślubnych:

Ślub Kościelny

Charakterystyka:

 • Ma wymiar religijny i odbywa się w miejscu kultu religijnego (najczęściej w kościele).
 • Jest uznawany za sakrament w większości religii chrześcijańskich.

Formalności i dokumenty:

 • Kurs przedmałżeński: Wymagane uczestnictwo w kursie przygotowawczym do sakramentu małżeństwa.
 • Dokumenty kościelne: Zaświadczenie o chrzcie (i bierzmowaniu dla katolików), świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • Rozmowa z duchownym: Przedślubna rozmowa z księdzem, który będzie udzielał sakramentu.
 • Zapowiedzi: Ogłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa, które jest wywieszane w parafiach narzeczonych.

Ślub Cywilny

Charakterystyka:

 • Ma charakter świecki i odbywa się w urzędzie stanu cywilnego (USC) lub w wyznaczonym miejscu poza USC, jeśli urząd na to pozwala.
 • Jest prawnie wiążący i uznawany przez państwo.

Formalności i dokumenty:

 • Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa: W urzędzie stanu cywilnego, w którym ma odbyć się ceremonia.
 • Dowody osobiste: Dla obu stron.
 • Akt urodzenia: Dla obu stron.
 • Świadkowie: Zazwyczaj wymagana jest obecność dwóch pełnoletnich świadków.
 • Opłata urzędowa: W zależności od miejsca i terminu ceremonii.

Ślub Humanistyczny

Charakterystyka:

 • Ma charakter świecki i jest alternatywą dla osób niewierzących lub niechcących ślubu religijnego lub cywilnego.
 • Nie jest prawnie wiążący (w Polsce), więc pary często decydują się na wcześniejszą ceremonię cywilną.

Formalności i dokumenty:

 • Brak formalnych wymagań: Nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów, ponieważ ślub humanistyczny nie ma mocy prawnej.
 • Celebrant: Osoba prowadząca ceremonię, może być wybrana przez parę.
 • Indywidualne ustalenia: Miejsce, scenariusz ceremonii i wszelkie inne aspekty są ustalane indywidualnie z celebrantem.